Carta de compromís.

La llei d’educació de Catalunya de 2009 estableix que els centres educatius elaboraran una “Carta de Compromís Educatiu” que s’ha de formalitzar en el moment de la matrícula.
Aquesta Carta recull el compromís de l’institut i les famílies per treballar de manera conjunta en l’educació dels infants i joves  en base al Projecte Educatiu del centre.
Feu clic en aquest enllaç per obrir la carta de compromís