Convenis

Ús social del centre

  • Conveni amb l’Associació de Dones Xineses de Catalunya per a l’ús d’aules de l’institut per fer classes extraescolars de xinès. Data del conveni: 5 de juliol de 2019.

Aprenentatge i servei

  • Conveni amb Caritas-Salou per desenvolupar el projecte de Servei Comunitari “Som solidaris” de l’alumnat de 3r d’ESO. Conveni marc signat pel Departament d’Educació.
  • Conveni amb l’Associació Oncològica Amadeu Pelegrí per desenvolupar el projecte de Servei Comunitari “Colors contra el càncer” de 3r d’ESO. Conveni marc signat pel Departament d’Educació.
  • Conveni amb la residència d’avis STS Salou per desenvolupar el projecte de Servei Comunitari “Tots podem ser joves” de 3r d’ESO. Conveni marc signat pel Departament d’Educació.

Pràctiques

  • URV: conveni de pràctiques en laboratoris ETSQ per a estudiants de batxillerat.
  • URV: Conveni de pràctiques a l’institut per a estudiants de la URV.