Tutoria 2n B

HORARI 2n B (curs 2019-2020)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9 Matemàtiques II Anglès Biologia II

Tec. Industrial II

Història Castellà
9 – 10 Català Física II Matemàtiques II Hist. Filosofia Física II
10 – 11 Hist. Filosofia Matemàtiques II Dib. Tècnic II

Química II

Eco. Empresa II

Grec II

Biologia II

Tec. Industrial II

Tutoria
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30 Física II Hist. Filosofia Català Dib. Tècnic II

Química II

Eco. Empresa II

Grec II

Biologia II

Tec. Industrial II

12.30 – 13.30 Dib. Tècnic II

Química II

Eco. Empresa II

Grec II

Biologia II

Tec. Industrial II

Anglès Física II Història
13.30 – 14.30 Anglès Història Castellà Matemàtiques II Dib. Tècnic II

Química II

Eco. Empresa II

Grec II

PROFESSORAT 2n B (curs 2019-2020)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana GEMMA PALÀ
Llengua Castellana DORY LÓPEZ
Llengua Anglesa GEMMA ROVIRA
Història de la filosofia AMÈLIA DÍAZ
Història CRISTINA GUITART
Tutoria MIGUEL Á. SIGNES

MODALITAT 2n BATX B (científic-tecnològic) (curs 2019-2020)

MATÈRIES PROFESSOR/A
Matemàtiques II MANEL ARAGÓ
Física II MANEL JIMÉNEZ
Biologia II MIGUEL Á. SIGNES
Química II MANEL JIMÉNEZ
Tecnologia Industrial II ANTONI CASTELLÀ
Dibuix Tècnic II GEMMA MACARRILLA