2n BATXILLERAT

CURS 2019-2020

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura II 2
Llengua castellana i literatura II 2
Llengua estrangera (anglès) II 3
Història de la filosofia 3
Història 3
Matèries modalitat 16
Tutoria 1
  • MATÈRIES DE MODALITAT
Itinerari CIENTÍFIC TECNOLÒGIC SOCIAL HUMANÍSTIC
Matèria 1 (obligatòria) Matemàtiques II Geografia/Mates CCSSII
Matèria 2 (obligatòria) Física II Literatura catalana
Matèria 3 (obligatòria) Biologia II Tecnologia industrial II Mates CCSS II Llatí II
Matèria 4 (optativa-triar-ne una) Química II-Dibuix tècnic II- Economia d’empresa II- Grec II Economia d’empres II-Grec II-Química II- Dibuix tècnic II
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 2n BATX (2019-2020)

  • LLIBRES DE LECTURA

Per a l’adquisició dels llibres de lectura espereu al setembre quan els professors de les matèries corresponents n’informin als vostres fills.

LLIBRES LECTURA 2n BATX CURS 2019-2020

  • SORTIDES
2n de BATX 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida Teatre “Tiran lo Blanc” Vilafranca del Penedès

Teatre “Luces de Bohemia” Igualada

 

Museu d’història de Catalunya. Barcelona

Sincrotó. Cerdanyola del Vallès

Matèria  Llengua Catalana/Llengua Castellana  Ciències socials: GiH

Científic