Organigrama

Curs 2020-2021

EQUIP DIRECTIU
Directora Ruth Montserrat i Forniés
Cap d’estudis Gemma Rovira Casulleras
Secretari Josep Gámez Villena 
Coordinadora pedagògica Montserrat Sendra Caus
DEPARTAMENTS
Departament Matèries Cap de departament
Departament Llengua Catalana Català NÚRIA FABREGAT
Departament Llengua Castellana Castellà INMA CERDÀ
Departament Llengües Estrangeres Anglès

Alemany

ESTER PLAZAS
Departament Matemàtiques Matemàtiques

Economia

MANEL ARAGÓ
Departament Científic Biologia i Geologia

Física

Química

DANIEL PONCE
Departament Tecnològic Tecnologia

Informàtica

NICOLAU SAGRERA
Departament Humanístic Geografia i Història

Llatí

Grec

Cultura i Valors ètics

Religió

LAURA COSTA
Departament Artístic Educació Física

Música

Visual i Plàstica

MARTA BARTOLÍ
Departament Orientació Educativa Orientació educativa

SIEI

EVA CABALLERO
COORDINADORS DE NIVELL
Coordinador/a 1r d’ESO MIGUEL ÁNGEL SIGNES
Coordinador/a 2n d’ESO ELISABET CARRERAS
Coordinador/a 3r d’ESO MERCEDES TALAVERA
Coordinador/a 4t d’ESO GEMMA PALÀ
Coordinador/a BATXILLERAT MANEL JIMÉNEZ
ALTRES CÀRRECS
Coordinador/a Treball de Recerca (Batxillerat) DORY LÓPEZ
Coordinador/a Activitats i Serveis CRISTINA GUITART
Coordinador/a Riscos Laborals DAVID OGAYA
Coordinador/a Informàtica NICOLAU SAGRERA
Coordinador/a Activitats Esportives
Mediació i Servei Comunitari PILAR GARCÍA
Intercanvi AGNÈS BELMONTE – JÚLIA MOLINA
Cambridge exam AGNÈS BELMONTE
Biblioteca GEMMA PALÀ-MARIA GABARRÓ
Community Manager LAURA COSTA
Pla de Convivència PILAR GARCÍA – RUTH MONTSERRAT
Pla TAC ANTONI CASTELLÀ – AITOR ALEIXANDRE
Grup Impulsor MIGUEL Á. SIGNES – EVA CABALLERO – ALOMA GUALS – PABLO DOMINGO – RUTH MONTSERRAT
Consell Direcció NÚRIA VIÑOLAS – MANEL JIMÉNEZ – NÚRIA ROVIRA – ALOMA GUALS – EUGENIA CLARAMONTE – RUTH MONTSERRAT
TUTORIES ESO
Tutor/a 1r A AITOR ALEIXANDRE
Tutor/a 1r B SERGI CUADRADO
Tutor/a 1r C INMA CERDÀ
Tutor/a 1r D CAMÍ TESTAGORDA
Tutor/a 1r E MIGUEL ÁNGEL SIGNES
Tutor/a 1r F ESTHER CASANOVAS
Tutor/a 2n A ELISABET CARRERAS
Tutor/a 2n B CRISTINA GUITART
Tutor/a 2n C NÚRIA ROVIRA
Tutor/a 2n D CARMEN HERNÁNDEZ
Tutor/a 2n E MARIA GABARRÓ
Tutor/a 3r A VANESA ALBERTE
Tutor/a 3r B DANIEL PONCE
Tutor/a 3r C JORDI BARBÉ
Tutor/a 3r D LOURDES GIMENO
Tutor/a 3r E MERCEDES TALAVERA
Tutor/a 3r F GEMMA MACARRILLA
Tutor/a 4t A MANEL ARAGÓ
Tutor/a 4t B GEMMA PALÀ
Tutor/a 4t C ESTER PLAZAS
Tutor/a 4t D AMÈLIA DÍAZ
Tutor/a 4t E MARTA BARTOLÍ
Tutoria SIEI ESTELA MARTÍNEZ
TUTORIES BATXILLERAT
Tutor/a 1r A DORY LÓPEZ
Tutor/a 1r B VICENT VIDAL
Tutor/a 2n A AGNÈS BELMONTE
Tutor/a 2n B MANEL JIMÉNEZ
PAS
Administratives Begoña Rodríguez Ortega
Maria Rosa Molina Amils
Conserges David Sirera Zaragoza
Encarna Santiago Lozano
PAE Eva de las Heras Mestres