Organigrama

Curs 2019-2020

EQUIP DIRECTIU
Directora Ruth Montserrat i Forniés
Cap d’estudis Gemma Rovira Casulleras
Secretari Josep Gámez Villena 
Coordinadora pedagògica Montserrat Sendra Caus
DEPARTAMENTS
Departament Matèries Cap de departament
Departament Llengua Catalana Català NÚRIA FABREGAT
Departament Llengua Castellana Castellà INMA CERDÀ
Departament Llengües Estrangeres Anglès

Alemany

ESTER PLAZAS
Departament Matemàtiques Matemàtiques

Economia

MANEL ARAGÓ
Departament Científic Biologia i Geologia

Física

Química

MIGUEL ÁNGEL SIGNES
Departament Tecnològic Tecnologia

Informàtica

NICOLAU SAGRERA
Departament Humanístic Geografia i Història

Llatí

Grec

Cultura i Valors ètics

Religió

LAURA COSTA
Departament Artístic Educació Física

Música

Visual i Plàstica

MARTA BARTOLÍ
Departament Orientació Educativa Orientació educativa

SIEI

EVA CABALLERO
COORDINADORS DE NIVELL
Coordinador/a 1r d’ESO ELISABET CARRERAS
Coordinador/a 2n d’ESO MERCEDES TALAVERA
Coordinador/a 3r d’ESO JOSEP ORDINES
Coordinador/a 4t d’ESO VICENT VIDAL
Coordinador/a BATXILLERAT MANEL JIMÉNEZ
ALTRES CÀRRECS
Coordinador/a Treball de Recerca (Batxillerat) DORY LÓPEZ
Coordinador/a Activitats i Serveis CRISTINA GUITART
Coordinador/a Riscos Laborals DAVID OGAYA
Coordinador/a Informàtica NICOLAU SAGRERA
Coordinador/a Activitats Esportives JORDI BARBÉ
Mediació i Servei Comunitari PILAR GARCÍA
Intercanvi AGNÈS BELMONTE – JÚLIA MOLINA
Cambridge exam AGNÈS BELMONTE
Biblioteca MARIA GABARRÓ – GEMMA PALÀ
Community Manager LAURA COSTA
Pla de Convivència PILAR GARCÍA – RUTH MONTSERRAT
Pla TAC ANTONI CASTELLÀ – AITOR ALEIXANDRE
Grup Impulsor JOSEP ORDINES – MIGUEL Á. SIGNES – EVA CABALLERO – RUTH MONTSERRAT
Consell Direcció NÚRIA VIÑOLAS – VANESA ALBERTE – MANEL JIMÉNEZ – ANTONI CASTELLÀ – SERGI CALVO – RUTH MONTSERRAT
TUTORIES ESO
Tutor/a 1r A ELISABET CARRERAS
Tutor/a 1r B CRISTINA GUITART
Tutor/a 1r C DANIEL PONCE
Tutor/a 1r D CARMEN HERNÁNDEZ
Tutor/a 1r E MARIA GABARRÓ
Tutor/a 2n A MANEL ARAGÓ
Tutor/a 2n B MERCEDES TALAVERA
Tutor/a 2n C CAMÍ TESTAGORDA
Tutor/a 2n D JORDI TOBIAS
Tutor/a 2n E LAURA COSTA
Tutor/a 2n F AITOR ALEIXANDRE
Tutor/a 3r A ESTER PLAZAS
Tutor/a 3r B JOSEP ORDINES
Tutor/a 3r C LOURDES GIMENO
Tutor/a 3r D AMÈLIA DÍAZ
Tutor/a 3r E MARTA BARTOLÍ
Tutor/a 4t A JORDI BARBÉ
Tutor/a 4t B INMA CERDÀ
Tutor/a 4t C GEMMA MACARRILLA
Tutor/a 4t D GEMMA PALÀ
Tutor/a 4t E VICENT VIDAL
Tutoria SIEI ESTELA MARTÍNEZ
TUTORIES BATXILLERAT
Tutor/a 1r A AGNÈS BELMONTE
Tutor/a 1r B MANEL JIMÉNEZ
Tutor/a 2n A DORY LÓPEZ
Tutor/a 2n B MIGUEL Á. SIGNES
PAS
Administratives Begoña Rodríguez Ortega
Eva Álvarez
Conserges David Sirera Zaragoza
Encarna Santiago Lozano
PAE Eva de las Heras Mestres