PGA (Programació General Anual)

La Programació General Anual és el document que recull la concreció de les prioritats, de les activitats i del funcionament del centre per al curs escolar corresponent, i dels diferents àmbits de l’autonomia del centre, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció.

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (curs 2019-2020)

La nova programació general anual de centre del curs 2019-2020 estarà disponible no més tard del 15 d’octubre de 2019, tal com marca la normativa.