Carta de Compromís Educatiu

La Carta de Compromís Educatiu és una eina que, en aplicació del projecte educatiu, facilita la cooperació entre les famílies i el centre educatiu, que ha d’expressar els compromisos d’ambdues parts per garantir la cooperació entre les accions educatives.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU