1r ESO

CURS 2020-2021

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera (anglès) 3
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3
Tecnologies 2
Educació física 2
Educació visual i plàstica 2
Música 2
Religió o Cultura i valors ètics 1
Matèries específiques (optatives) 2
Tutoria 1
Treball de síntesi Intensiu final de curs
  • OPTATIVES 1r ESO
OPTATIVA MATÈRIA
Emociona’t ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Expressió musical MÚSICA
Gamificació LLENGUA CASTELLANA
Window on Britain I LLENGUA ANGLESA
Expressa’t CLÀSSIQUES
Mesures i magnituds TECNOLOGIES
Tastet d’alemany LLENGUA ALEMANYA
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 1r ESO CURS 2020-2021

  • LLIBRES DE LECTURA

Els que estan marcats amb color groc, són els que deixa el centre, dins el projecte “Lectura a l’abast de tots”.

LLIBRES DE LECTURA DE 1r D’ESO 2020-2021

  • SORTIDES
1r d’ESO 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida

Museu de Pau Casals

EL VENDRELL

Coves del Toll

MOIÀ

Intercanvi Conjunt vocal Piera

CRARC (Masquefa)

CAMADOCA

Reserva Natural de fauna salvatge a SANTA MARIA DE MERLÈS

Matèria Música Ciències socials: GiH Música/Ciències de la naturalesa: BiG