1r ESO

CURS 2019-2020

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera (anglès) 3
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3
Tecnologies 2
Educació física 2
Educació visual i plàstica 2
Música 2
Religió o Cultura i valors ètics 1
Matèries específiques (optatives) 2
Tutoria 1
Treball de síntesi Intensiu final de curs
  • OPTATIVES 1r ESO
OPTATIVA MATÈRIA
Petites investigacions CIÈNCIES NATURALS
Lecturàlia LLENGUA CATALANA
Construcció d’un objecte TECNOLOGIA
Maquetes CIÈNCIES SOCIALS
Expressió musical I MÚSICA
Emociona’t ORIENTACIÓ
Tastet d’alemany LLENGUA ALEMANYA
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 1r ESO (2019-2020)

  • LLIBRES DE LECTURA

Per a l’adquisició dels llibres de lectura espereu al setembre quan els professors de les matèries corresponents n’informin als vostres fills.

LLIBRES LECTURA 1r ESO CURS 2019-2020

  • SORTIDES
1r d’ESO 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida

Museu de Pau Casals

EL VENDRELL

Coves del Toll

MOIÀ

Intercanvi Conjunt vocal Piera

CRARC (Masquefa)

CAMADOCA

Reserva Natural de fauna salvatge a SANTA MARIA DE MERLÈS

Matèria Música Ciències socials: GiH Música/Ciències de la naturalesa: BiG