Programa salut-escola

Espai adreçat als alumnes, on poden preguntar dubtes o exposar situacions que els preocupen sobre: salut, trastorn alimentaris, angoixes, pors, sexe, drogues, alcohol.

Tots els dimecres de 13.30 h a 14.30 h.

 @infermeraalrescat