Reunions inici de curs 2020-2021

PRESENTACIONS REUNIONS PARES

CURS 2020-2021

Durant el mes de setembre, un cop feta la reunió d’inici de curs amb els tutors, penjarem tota la informació de la reunió.