Tutoria 3r D

HORARI 3r D (curs 2021-2022)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9
9 – 10
10 – 11 TUTORIA
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

PROFESSORAT 3r D (curs 2021-2022)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana JOSEP ORDINES
Llengua Castellana INMA CERDÀ
Llengua Anglesa
Matemàtiques SUSANA GARCIA
Ciències Socials: G i H PATRÍCIA DURÁN
Ciències de la Naturalesa: B i G MONTSERRAT SENDRA
Ciències de la Naturalesa: F i Q EUGENIA CLARAMONTE
Tecnologies ANTONI CASTELLÀ
Educació física MARTA BARTOLÍ
Educació visual i plàstica
Religió PILAR GARCÍA
Cultura i valors ètics PATRÍCIA DURÁN
Tutoria EUGENIA CLARAMONTE

OPTATIVES 3r ESO (curs 2021-2022)

OPTATIVES MATÈRIA PROFESSOR/A
LLENGUA ALEMANYA LLENGUA ALEMANYA JÚLIA MOLINA
EMPRENEDORIA MATEMÀTIQUES VÍCTOR GIL
MATEMÀTIQUES
FÍSICA I QUÍMICA
ORIENTACIÓ EDUCATIVA NÚRIA VIÑOLAS
CULTURA CLÀSSICA CLÀSSIQUES