Activitats extraescolars

Actualment, fora de l’horari escolar, l’Institut de Masquefa a través del Consell Escolar i amb conveni amb l’Ajuntament de Masquefa, cedeix parts de les seves instal·lacions a entitats municipals que necessiten d’aquests espais extramunicipals per desenvolupar les seves activitats.

En concret, el curs 2019-2020, tenim cedit els següents espais a les entitats:

 • Zona biblioteca:
  • Biblioteca: Espai Estudi (repàs escolar, Ajuntament).
  • Biblioteca: Taller de robòtica (AMPA).
  • Biblioteca: Xerrades per famílies (AMPA i Ajuntament).
  • Espai AMPA per a les seves reunions.
 • Zona pati:
  • Cedit a l’Ajuntament en horari de 15 h tarda a 23h nit, per ús de la població de Masquefa.

Per a qualsevol petició de cessió d’instal·lacions, cal contactar amb el secretari de l’Institut.