NOFC (Normes Funcionament i Organització)

Les Normes de Funcionament i Organització del Centre (NOFC)

Les NOFC són el vehicle, on s’apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu (PEC) i en la seva programació anual (PGA).

Les NOFC ha de ser coherent amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre ha determinat en el projecte educatiu (PEC).

Les NOFC és un document que afecte i compromet a tots els estaments de la comunitat educativa i també afecta totes les actuacions dutes a terme i promogudes des del centre, tan si es realitzen a dins o a fora del recinte escolar.

Les NOFC estan en procés de revisió, es van posant les actualitzacions del document.

NOFC (actualització 2020-2021)

NOFC (en procés d’actualització curs 2019-2020)

NOFC (faltes de disciplina tipificades)

NOFC (document antic 2013)