3r ESO

CURS 2019-2020

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera (anglès) 3
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 4
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 2
Ciències de la naturalesa: física i química 2
Tecnologies 2
Educació física 2
Educació visual i plàstica 2
Religió o Cultura i valors ètics 1
Matèries específiques (optatives) 2
Tutoria 1
Treball de síntesi Intensiu final de curs
  • OPTATIVES
OPTATIVA MATÈRIA
Emprenedoria MATEMÀTIQUES
Hàbits saludables i malalties FÍSICA I QUÍMICA
Llengua per a la vida LLENGUA CATALANA
Construcció d’un autòmat TECNOLOGIA
Cultura clàssica CLÀSSIQUES
Més que música MÚSICA
El món del còmic LLENGUA CATALANA
Llengua Alemanya LLENGUA ALEMANYA
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 3r ESO (2019-2020)

  • LLIBRES DE LECTURA

Per a l’adquisició dels llibres de lectura espereu al setembre quan els professors de les matèries corresponents n’informin als vostres fills.

LLIBRES LECTURA 3r ESO CURS 2019-2020

  • SORTIDES
3r d’ESO 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida MnaCTeC

TERRASSA

 Esquiada Intercanvi Conjunt vocal Piera

Parlament i ruta del Quixot

BARCELONA

Matèria Tecnologies Educació Física Música/Ciències socials, llengua castellana i anglès (TdS)