Horari acció tutorial amb famílies (tutors/es)

Graella de les hores que els tutors tenen per atendre les famílies de la seva tutoria. Per poder ser atesos correctament sempre s’ha de demanar amb antelació, per mitja de trucada al centre o amb nota a l’agenda del vostre/a fill/a.

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8.00 h a 9.00 h
9.00 h a 10.00 h
10.00 h a 11.00 h
11.30 h a 12.30 h
12.30 h a 13.30 h
13.30 h a 14.30 h