Horari acció tutorial amb famílies (tutors/es)

Graella de les hores que els tutors tenen per atendre les famílies de la seva tutoria. Per poder ser atesos correctament sempre s’ha de demanar amb antelació, per mitja de trucada al centre o amb nota a l’agenda del vostre/a fill/a.

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8.00 h a 9.00 h JOSEP ORDINES (3r B)

CAMÍ TESTAGORDA (2n C)

LOURDES GIMENO (3r C)

GEMMA PALÀ (4t D)

CARMEN HERNÁNDEZ (1r D)

ESTER PLAZAS (3r A)

CARMEN HERNÁNDEZ (1r D)
9.00 h a 10.00 h JOSEP ORDINES (3r B)

AGNÈS BELMONTE (1r A BATX)

DORY LÓPEZ (2n A BATX)

ELISABET CARRERAS (1r A)

JORDI TOBÍAS (2n D)

AITOR ALEIXANDRE (2n F)

MIGUEL Á. SIGNES (2n B BATX)

GEMMA PALÀ (4t D) VICENT VIDAL (4t E) CARMEN HERNÁNDEZ (1r D)

MARIA GABARRÓ (1r E)

MERCEDES TALAVERA (2n B)

LOURDES GIMENO (3r C)

JORDI BARBÉ (4t A)

10.00 h a 11.00 h GEMMA MACARRILLA (4t C) CAMÍ TESTAGORDA (2n C)

ELISABET CARRERAS (1r A)

MARIA GABARRÓ (1r E)

MERCEDES TALAVERA (2n B)

AMÈLIA DÍAZ (3r D)

GEMMA MACARRILLA (4t C)

DANIEL PONCE (1r C)

MERCEDES TALAVERA (2n B)

JORDI TOBÍAS (2n D)

CRISTINA GUITART (1rB)

LAURA COSTA (2n E)

AITOR ALEIXANDRE (2n F)

JORDI BARBÉ (4t A)

AGNÈS BELMONTE (1r A BATX)

11.30 h a 12.30 h DORY LÓPEZ (2n A BATX)

MIGUEL Á. SIGNES (2n B BATX)

DANIEL PONCE (1r C)

MANEL ARAGÓ (2n A)

MARTA BARTOLÍ (3r E)

JORDI BARBÉ (4t A)

CAMÍ TESTAGORDA (2n C)

ESTER PLAZAS (3r A)

AMÈLIA DÍAZ (3r D)

MARTA BARTOLÍ (3r E)

INMA CERDÀ (4t B)

AGNÈS BELMONTE (1r A BATX)

MIGUEL Á. SIGNES (2n B BATX) CRISTINA GUITART (1r B)

MARIA GABARRÓ (1r E)

INMA CERDÀ (4t B)

GEMMA PALÀ (4t D)

MANEL JIMÉNEZ (1r B BATX)

12.30 h a 13.30 h ELISABET CARRERAS (1r A)

CRISTINA GUITART (1r B)

MANEL ARAGÓ (2n A)

LOURDES GIMENO (3r C)

DANIEL PONCE (1r C)

MANEL JIMÉNEZ (1r B BATX)

DORY LÓPEZ (2n A BATX)

JOSEP ORDINES (3r B)

INMA CERDÀ (4t B)

VICENT VIDAL (4t E)

MANEL JIMÉNEZ (1r B BATX)

MANEL ARAGÓ (2n A)

LAURA COSTA (2n E)

AITOR ALEIXANDRE (2n F)

MARTA BARTOLÍ (3r E)

VICENT VIDAL (4t E)

JORDI TOBÍAS (2n D)

GEMMA MACARRILLA (4t C)

13.30 h a 14.30 h ESTER PLAZAS (3r A)

AMÈLIA DÍAZ (3r D)

LAURA COSTA (2n E)