Justificació faltes d’assistència de l’alumnat

Justificar les faltes d’assistència al centre de l’alumnat, és una funció que han de fer els pares o tutors legals.

Per justificar les faltes d’assistència es pot fer de les següents maneres:

  • Omplir el qüestionari de faltes d’assistència, el tutor us passarà l’enllaç.
  • Per correu electrònic, directe al tutor.
  • Model justificant, imprimir, omplir i l’alumne/a entrega al tutor (aquest hauria de ser en cas extrem, intentem minimitzar l’ús del paper):

MODEL JUSTIFICANT FALTA D’ASSISTÈNCIA

  • Model per donar permís a l’alumne per poder sortir del centre sense acompanyant:

PERMÍS PER SORTIR FORA D’HORARI (Família)