4t ESO

CURS 2019-2020

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera (anglès) 4
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 4
Educació física 2
Religió o Cultura i valors ètics 1
Matèries específiques (optatives) 9
Tutoria 1
Projecte de recerca Intensiu final de curs
Servei comunitari Sense càrrega lectiva
  • MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES
ITINERARI 1 ITINERARI 2 ITINERARI 3
Física i química Visual i plàstica Llatí
Biologia i geologia Tecnologia Música Economia
Alemany-Informàtica-Biologia i geologia-Física i química-Llatí-Tecnologia-Visual i plàstica-Música-Economia
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 4t ESO (2019-2020)

  • LLIBRES DE LECTURA

Per a l’adquisició dels llibres de lectura espereu al setembre quan els professors de les matèries corresponents n’informin als vostres fills.

LLIBRES LECTURA 4t ESO CURS 2019-2020

  • SORTIDES
4t d’ESO 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida Colònia Vidal (teatralitzada)

PUIG-REIG

Museu de les matemàtiques

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Intercanvi Conjunt vocal Piera

Jornades esportives PIERA

Viatge final de curs (PdR)

Matèria Ciències socials: GiH Matemàtiques Música/Educació física