Tutoria 2n A

HORARI 2n A (curs 2019-2020)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9 Lit. Catalana Castellà Història Geografia

Mates CS II

Català
9 – 10 Anglès Hist. Filosofia Anglès Llatí II

Mates CS II

Hist. Filosofia
10 – 11 Llatí II

Mates CS II

Geografia

Mates CS II

Dibuix Tècnic II

Química II

Eco. Empresa II

Grec II

Lit. Catalana Tutoria
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30 Geografia

Mates CS II

Història Llatí II

Mates CS II

Dibuix Tècnic II

Química II

Eco. Empresa II

Grec II

Llatí II

Mates CS II

12.30 – 13.30 Dibuix Tècnic II

Química II

Eco. Empresa II

Grec II

Lit. Catalana Castellà Història Geografia

Mates CS II

13.30 – 14.30 Hist. Filosofia Català Lit. Catalana Anglès Dibuix Tècnic II

Química II

Eco. Empresa II

Grec II

PROFESSORAT 2n A (curs 2019-2020)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana GEMMA PALÀ
Llengua Castellana DORY LÓPEZ
Llengua Anglesa GEMMA ROVIRA
Història de la filosofia AMÈLIA DÍAZ
Història CRISTINA GUITART
Tutoria DORY LÓPEZ

MODALITAT 2n BATX A (social-humanístic) (curs 2019-2020)

MATÈRIES PROFESSOR/A
Llati II LAURA COSTA
Matemàtiques CCSS II DAVID OGAYA
Literatura Catalana GEMMA PALÀ
Economia d’empresa II ALOMA GUALS
Grec II LAURA COSTA
Geografia EDUARD MAYORA