Tutoria 1r A

HORARI 1r A (curs 2019-2020)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9 Anglès Dibuix Tècnic I

Economia I

Grec I

Química I/2

Filosofia Ed. Física Català
9 – 10 Lit. Castellana

Física I

Castellà Anglès Història de l’Art

Matemàtiques I

Llatí I

Mates CS I

Biologia I

Tec. Industrial I

10 – 11 Història de l’Art

Matemàtiques I

CMC Llatí I

Mates CS I

Biologia I

Tec. Industrial I

Lit. Castellana

Física I

Tutoria
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30 Dibuix Tècnic I

Economia I

Grec I

Química I

Anglès CMC Filosofia Ed. Física
12.30 – 13.30 Castellà Història de l’Art

Matemàtiques I

Dibuix Tècnic I

Economia I

Grec I

Química I

Llatí I

Mates CS I

Biologia I

Tec. Industrial I

Lit. Castellana

Física I

13.30 – 14.30 Llatí I

Mates CS I

Biologia I

Tec. Industrial I

Català Lit. Castellana

Física I/2

Dibuix Tècnic I

Economia I

Grec I

Química I

Història de l’Art

Matemàtiques I

PROFESSORAT 1r A (curs 2019-2020)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana JOSEP ORDINES
Llengua Castellana DORY LÓPEZ
Llengua Anglesa AGNÈS BELMONTE
Filosofia i ciutadania AMÈLIA DÍAZ
Ciències del món contemporani LOURDES GIMENO
Educació física MARTA BARTOLÍ
Tutoria AGNÈS BELMONTE

MODALITAT 1r BATX A (tecnològic-social-humanístic) (curs 2019-2020)

MATÈRIES PROFESSOR/A
Llati I EUNICE GARCÍA
Literatura Castellana MERCEDES TALAVERA
Matemàtiques CCSS I DAVID OGAYA
Economia Empresa I ALOMA GUALS
Història de l’Art CRISTINA GUITART
Grec I EUNICE GARCÍA
Mates I MANEL ARAGÓ
Física I MANEL JIMÉNEZ
Tecnologia Industrial I ANTONI CASTELLÀ
Dibuix Tècnic I GEMMA MACARRILLA