2n ESO

CURS 2020-2021

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera (anglès) 4
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 4
Ciències de la naturalesa: física i química 3
Tecnologies 2
Educació física 2
Música 2
Religió o Cultura i valors ètics 1
Matèries específiques (optatives) 2
Tutoria 1
Treball de síntesi Intensiu final de curs
  • OPTATIVES
 OPTATIVA MATÈRIA 
Cine y literatura LLENGUA CASTELLANA
Mitologia clàssica GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Resolució de problemes MATEMÀTIQUES
Resolució de problemes MATEMÀTIQUES
Expressió musical II MÚSICA
Llengua alemanya LLENGUA ALEMANYA
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 2n ESO CURS 2020-2021

  • LLIBRES DE LECTURA

Els que estan marcats amb color groc, són els que deixa el centre, dins el projecte “Lectura a l’abast de tots”.

LLIBRES DE LECTURA DE 2n D’ESO 2020-2021

  • SORTIDES
2n d’ESO 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida Monestir de Sant Benet de Bages Jocs a la natura Fun English Intercanvi Conjunt vocal Piera

Esports d’aventura (TdS)

Matèria  Ciències socials: GiH Llengua anglesa Música/Educació Física