2n ESO

CURS 2019-2020

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera (anglès) 4
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 4
Ciències de la naturalesa: física i química 3
Tecnologies 2
Educació física 2
Música 2
Religió o Cultura i valors ètics 1
Matèries específiques (optatives) 2
Tutoria 1
Treball de síntesi Intensiu final de curs
  • OPTATIVES
 OPTATIVA MATÈRIA 
Descobrim l’Univers CIÈNCIES NATURALS
Llengua per a la vida LLENGUA CATALANA
GIMP i presentacions multimèdia TECNOLOGIA
Resolució de problemes MATEMÀTIQUES
Mapes i gràfics CIÈNCIES SOCIALS
Mitologia clàssica CLÀSSIQUES
Gestió emocional ORIENTACIÓ
Llengua Alemanya LLENGUA ALEMANYA
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 2n ESO (2019-2020)

  • LLIBRES DE LECTURA

Per a l’adquisició dels llibres de lectura espereu al setembre quan els professors de les matèries corresponents n’informin als vostres fills.

LLIBRES LECTURA 2n ESO CURS 2019-2020

  • SORTIDES
2n d’ESO 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida Monestir de Sant Benet de Bages Jocs a la natura Fun English Intercanvi Conjunt vocal Piera

Esports d’aventura (TdS)

Matèria  Ciències socials: GiH Llengua anglesa Música/Educació Física