1r BATXILLERAT

CURS 2019-2020

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura I 2
Llengua castellana i literatura I 2
Llengua estrangera (anglès) I 3
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Educació física 2
Matèries modalitat 16
Tutoria 1
  • MATÈRIES DE MODALITAT
Itinerari CIENTÍFIC TECNOLÒGIC SOCIAL HUMANÍSTIC
Matèria 1 (obligatòria) Matemàtiques I Mates CCSS I Llatí
Matèria 2 (obligatòria) Física I Literatura castellana
Matèria 3 (obligatòria) Biologia I Tecnologia industrial I Història de l’Art
Matèria 4 (optativa-triar-ne una) Química I-Dibuix tècnic I- Economia d’empresa I- Grec I Economia d’empres I-Grec I-Química I- Dibuix tècnic I
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 1r BATX (2019-2020)

  • LLIBRES DE LECTURA

Per a l’adquisició dels llibres de lectura espereu al setembre quan els professors de les matèries corresponents n’informin als vostres fills.

LLIBRES LECTURA 1r BATX CURS 2019-2020

  • SORTIDES
1r de BATX 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida Teatre “Tirant lo Blanc” Vilafranca del Penedès

Teatre “Luces de Bohemia” Igualada

 Barcino (BARCELONA)

Farmacèutica Roche. Sant Cugat del Vallès

Sincrotó. Cerdanyola del Vallès

MNAC. Barcelona

Ruta literària “La sombra del viento” Barcelona

Matèria  Llengua Catalana/Llengua Castellana  Ciències socials: GiH

Científic-economia

Científic

 Història de l’Art/Llengua Castellana