1r BATXILLERAT

CURS 2020-2021

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura I 2
Llengua castellana i literatura I 2
Llengua estrangera (anglès) I 3
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Educació física 2
Matèries modalitat 16
Tutoria 1
  • MATÈRIES DE MODALITAT
Itinerari CIENTÍFIC TECNOLÒGIC SOCIAL HUMANÍSTIC
Matèria 1 (obligatòria) Matemàtiques I Història del món contemporani
Matèria 2 (obligatòria) Física I Literatura castellana
Matèria 3 (obligatòria) Biologia I Tecnologia industrial I Mates CCSS I Llatí
Matèria 4 (optativa-triar-ne una) Química I-Dibuix tècnic I- Economia d’empresa I- Grec I Economia d’empres I-Grec I-Química I- Dibuix tècnic I
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 1r BATX CURS 2020-2021

  • LLIBRES DE LECTURA

Llista de llibres de lectura.

LLIBRES DE LECTURA DE 1r DE BATXILLERAT 2020-2021

  • SORTIDES
1r de BATX 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida Teatre PAU  Barcino (BARCELONA)

Farmacèutica Roche. Sant Cugat del Vallès

Sincrotó. Cerdanyola del Vallès

MNAC. Barcelona

Ruta literària “La sombra del viento” Barcelona

Matèria  Llengua Catalana/Llengua Castellana  Ciències socials: GiH

Científic-economia

Científic

 Història de l’Art/Llengua Castellana