Tutoria 1r A

HORARI 1r A (curs 2019-2020)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9 Anglès Optativa Català Socials Naturals
9 – 10 Castellà Ed. Física Visual i Plàstica Matemàtiques Castellà
10 – 11  Tecnologies Català Religió/CiVE Naturals Tutoria
11 – 11.30  PATI
11.30 – 12.30 Socials Música Anglès Anglès Ed. Física
12.30 – 13.30 Matemàtiques Tecnologies Castellà Música Català
13.30 – 14.30  Naturals Socials Matemàtiques Optativa Visual i Plàstica

PROFESSORAT 1r A (curs 2019-2020)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana NÚRIA FABREGAT
Llengua Castellana ELISABET CARRERAS
Llengua Anglesa JOSEP BOIX
Matemàtiques PABLO DOMINGO
Ciències Socials: G i H SERGIO CUADRADO
Ciències de la Naturalesa: B i G DANIEL PONCE
Tecnologies ESTHER CASANOVAS
Educació física JOSÉ VICENTE GIMENO
Música SERGI CALVO
Visual i Plàstica TAMARA HERNÁNDEZ
Religió PILAR GARCÍA
Cultura i valors ètics ELISABET CARRERAS
Referent SIEI ESTELA MARTINEZ – EVA DE LAS HERAS
Tutoria ELISABET CARRERAS

OPTATIVES 1r ESO (curs 2019-2020)

OPTATIVES MATÈRIA PROFESSOR/A
LECTURÀLIA LLENGUA CATALANA NARCÍS TURULL
CONSTRUCCIÓ D’UN OBJECTE TECNOLOGIES ESTHER CASANOVAS
TASTET D’ALEMANY LLENGUA ALEMANYA JÚLIA MOLINA
PETITES INVESTIGACIONS CIÈNCIES NATURALS ORIOL ABELLAN
MAQUETES CIÈNCIES SOCIALS SERGIO CUADRADO
EXPRESSIÓ MUSICA I MÚSICA SERGI CALVO
EMOCIONA’T ORIENTACIÓ ESTELA MARTÍNEZ