Tutoria 4t B

HORARI 4t B (curs 2019-2020)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9 Optativa 4.3 Matemàtiques Anglès Optativa 4.2 Castellà
9 – 10 Matemàtiques Anglès Català Optativa 4.1 Socials
10 – 11 Català Socials Ed. Física Matemàtiques Tutoria
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30 Ed. Física Optativa 4.3 Optativa 4.2 Anglès Optativa 4.1
12.30 – 13.30 CiVE/Ser. Com Castellà Matemàtiques Socials Optatriva 4.2
13.30 – 14.30 Anglès/2 Optativa 4.1 Optativa 4.3 Castellà Català

PROFESSORAT 4t B (curs 2019-2020)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana NÚRIA FABREGAT
Llengua Castellana INMA CERDÀ
Llengua Anglesa CARMEN HERNÁNDEZ – ESTER PLAZAS
Matemàtiques PABLO DOMINGO
Ciències Socials: G i H SERGIO CUADRADO
Educació física JORDI BARBÉ
Cultura i valors ètics/Servei Comunitari EUNICE GARCÍA
Tutoria INMA CERDÀ

OPTATIVES 4t ESO (curs 2019-2020)

OPTATIVES PROFESSOR/A
Ciències de la naturalesa: BiG MIGUEL Á. SIGNES
Ciències de la naturalesa : FiQ CHARO SIFRE
Tecnologies JORDI TOBIAS
Informàtica NICOLAU SAGRERA
Educació Visual i Plàstica GEMMA MACARRILLA
Música SERGI CALVO
Llatí EUNICE GARCÍA
Economia ALOMA GUALS
Alemany JÚLIA MOLINA