Tutoria 1r B

HORARI 1r B (curs 2019-2020)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9 Castellà Dibuix Tècnic I

Economia I

Grec I

Química I/2

Català Filosofia Ed. Física
9 – 10 Lit. Castellana

Física I

Anglès Castellà Història de l’Art

Matemàtiques I

Llatí I

Mates CS I

Biologia I

Tec. Industrial I

10 – 11 Història de l’Art

Matemàtiques I

CMC Llatí I

Mates CS I

Biologia I

Tec. Industrial I

Lit. Castellana

Física I

Tutoria
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30 Dibuix Tècnic I

Economia I

Grec I

Química I

Català CMC Anglès Filosofia
12.30 – 13.30 Anglès Història de l’Art

Matemàtiques I

Dibuix Tècnic I

Economia I

Grec I

Química I

Llatí I

Mates CS I

Biologia I

Tec. Industrial I

Lit. Castellana

Física I

13.30 – 14.30 Llatí I

Mates CS I

Biologia I

Tec. Industrial I

Ed. Física Lit. Castellana

Física I/2

Dibuix Tècnic I

Economia I

Grec I

Química I

Història de l’Art

Matemàtiques I

PROFESSORAT 1r B (curs 2019-2020)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana JOSEP ORDINES
Llengua Castellana DORY LÓPEZ
Llengua Anglesa AGNÈS BELMONTE
Filosofia i ciutadania AMÈLIA DÍAZ
Ciències del món contemporani DANIEL PONCE
Educació física MARTA BARTOLÍ
Tutoria MANEL JIMÉNEZ

MODALITAT 1r BATX B (científic) (curs 2019-2020)

MATÈRIES PROFESSOR/A
Matemàtiques I MANEL ARAGÓ
Física I MANEL JIMÉNEZ
Biologia I MIGUEL Á. SIGNES
Química I LOURDES GIMENO