Tutoria 4t D

HORARI 4t D (curs 2019-2020)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9 Optativa 4.3 Matemàtiques Anglès Optativa 4.2 Socials
9 – 10 Socials Socials Matemàtiques Optativa 4.1 Castellà
10 – 11 Anglès/2 Català Català Matemàtiques Tutoria
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30 Matemàtiques Optativa 4.3 Optativa 4.2 Castellà Optativa 4.1
12.30 – 13.30 Ed. Física Anglès CiVE/Ser. Com. Català Optatriva 4.2
13.30 – 14.30 Castellà Optativa 4.1 Optativa 4.3 Anglès Ed. Física

PROFESSORAT 4t D (curs 2019-2020)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana GEMMA PALÀ
Llengua Castellana DORY LÓPEZ
Llengua Anglesa ESTHER VALERO – CARMEN HERNÁNDEZ
Matemàtiques VICENT VIDAL
Ciències Socials: G i H SERGIO CUADRADO
Educació física JORDI BARBÉ
Cultura i valors ètics/Servei Comunitari GEMMA PALÀ
Tutoria GEMMA PALÀ

OPTATIVES 4t ESO (curs 2019-2020)

OPTATIVES PROFESSOR/A
Ciències de la naturalesa: BiG MIGUEL Á. SIGNES
Ciències de la naturalesa : FiQ CHARO SIFRE
Tecnologies JORDI TOBIAS
Informàtica NICOLAU SAGRERA
Educació Visual i Plàstica GEMMA MACARRILLA
Música SERGI CALVO
Llatí EUNICE GARCÍA
Economia ALOMA GUALS
Alemany JÚLIA MOLINA