PEC (Projecte Educatiu Centre)

El Projecte Educatiu de Centre és la màxima expressió de l’autonomia del centre, recull la identitat del centre, n’explica els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

El Projecte Educatiu incorpora el caràcter propi del centre.

El Projecte Educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE, aprovat al Consell Escolar núm. 112, 1 de juliol de 2019.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)