Tutoria 4t C

HORARI 4t C (curs 2021-2022)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9
9 – 10
10 – 11 TUTORIA
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

PROFESSORAT 4t C (curs 2021-2022)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana NÚRIA FABREGAT
Llengua Castellana ELISABET CARRERAS
Llengua Anglesa ESTHER VALERO
Matemàtiques MANEL ARAGÓ
Ciències Socials: G i H JORDI RABELL
Educació física JOSEP GÀMEZ
Cultura i valors ètics/Servei Comunitari PILAR GARCÍA
Tutoria ALOMA GUALS

OPTATIVES 4t ESO (curs 2021-2022)

OPTATIVES PROFESSOR/A
Ciències de la naturalesa: BiG DANIEL PONCE
Ciències de la naturalesa : FiQ LOURDES GIMENO
Tecnologies ESTHER CASANOVAS
Informàtica NICOLAU SAGRERA
Educació Visual i Plàstica GEMMA MACARRILLA
Música
Llatí JORDI RABELL
Economia ALOMA GUALS
Alemany JÚLIA MOLINA