Tutoria 4t C

HORARI 4t C (curs 2019-2020)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9 Optativa 4.3 Català Socials Optativa 4.2 Anglès
9 – 10 Anglès Ed. Física Castellà Optativa 4.1 Matemàtiques
10 – 11 Socials Castellà Matemàtiques Anglès/2 Tutoria
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30 Català Optativa 4.3 Optativa 4.2 Socials Optativa 4.1
12.30 – 13.30 Matemàtiques Anglès CiVE/Ser. Com. Català Optatriva 4.2
13.30 – 14.30 Ed. Física Optativa 4.1 Optativa 4.3 Matemàtiques Castellà

PROFESSORAT 4t C (curs 2019-2020)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana NÚRIA FABREGAT
Llengua Castellana INMA CERDÀ
Llengua Anglesa CAMÍ TESTAGORDA – ESTER PLAZAS
Matemàtiques VICENT VIDAL
Ciències Socials: G i H SERGIO CUADRADO
Educació física JORDI BARBÉ
Cultura i valors ètics/Servei Comunitari PILAR GARCÍA
Tutoria GEMMA MACARRILLA

OPTATIVES 4t ESO (curs 2019-2020)

OPTATIVES PROFESSOR/A
Ciències de la naturalesa: BiG MIGUEL Á. SIGNES
Ciències de la naturalesa : FiQ CHARO SIFRE
Tecnologies JORDI TOBIAS
Informàtica NICOLAU SAGRERA
Educació Visual i Plàstica GEMMA MACARRILLA
Música SERGI CALVO
Llatí EUNICE GARCÍA
Economia ALOMA GUALS
Alemany JÚLIA MOLINA