PdD (Projecte de Direcció)

El Projecte de Direcció és un instrument essencial de l’autonomia del centre perquè ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, en concreta l’estructura organitzativa i n’inclou uns indicadors que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció.

El següent document és per el període de direcció del 2020-2024.

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2024