Tutoria 1r D

HORARI 1r D (curs 2021-2022)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9
9 – 10
10 – 11 TUTORIA
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

PROFESSORAT 1r D (curs 2021-2022)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana MARIA GABARRÓ
Llengua Castellana
Llengua Anglesa ESTER PLAZAS
Matemàtiques ALOMA GUALS
Ciències Socials: G i H
Ciències de la Naturalesa: B i G ROC PIÑOT
Tecnologies NICOLAU SAGRERA
Educació física JORDI BARBÉ
Música
Visual i Plàstica
Religió PILAR GARCÍA
Cultura i valors ètics ESTER PLAZAS
Tutoria ESTER PLAZAS

OPTATIVES 1r ESO (curs 2021-2022)

OPTATIVES MATÈRIA PROFESSOR/A
EMOCIONA’T ORIENTACIÓ EDUCATIVA ESTELA MARTÍNEZ
EDUCACIÓ FÍSICA
TASTET D’ALEMANY LLENGUA ALEMANYA JÚLIA MOLINA
LLENGUA CASTELLANA
LLENGUA ANGLESA
BIOLOGIA I GEOLOGIA
TECNOLOGIES