Vacunacions escolars

Com cada any i coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administra, a través dels equips d’atenció primària, les vacunes als alumnes segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Ordre SLT/236/2019, de 19 de desembre). La resposta a la pandèmia va provocar que no es poguessin administrar determinades dosis d’algunes vacunes. Per aquest motiu, està previst que es faci durant aquest curs escolar 2020-2021. A la carta adjunta es pot llegir amb detall tota la informació al respecte.

Caldrà que empleneu el formulari adjunt, amb la indicació de si autoritzeu la vacunació del vostre fill o filla, i que el lliureu al tutor o tutora de la classe. Properament us informarem del dia de la vacunació. És imprescindible que aquest dia el vostre fill o filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades, revisar la informació que hi consta i poder, si cal, administrar-li les vacunes necessàries.

És important recordar les mesures de prevenció de la malaltia i seguir les instruccions de l’equip de professionals sanitaris que es desplaçarà al centre. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de vacunes al Canal Salut del Departament de Salut o trucar al telèfon 061 de Salut Respon.

Carta Obrir Autorització en català (només accepta la descàrrega) Obrir Autorització en castellà (només accepta la descàrrega) Obrir