Batxillerat

mesinfo

mesinfo

 

El Batxillerat és un cicle educatiu postobligatori que consta de dos cursos acadèmics. S’hi pot accedir amb el títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent. L’alumnat pot romandre al Batxillerat en règim diürn un màxim de quatre anys, consecutius o no.

La finalitat del Batxillerat és aprofundir i ampliar la formació bàsica i proporcionar una formació específica per accedir a l’ensenyament superior (estudis universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior) o al món laboral.

El Batxillerat s’organitza en matèries comunes, en matèries de modalitat i en matèries optatives.
D’entre les modalitats d’aquests estudis, les impartides al nostre centre són:

• Ciències i tecnologia

• Humanitats i ciències socials.

El treball de recerca consisteix a desenvolupar una petita investigació on es poden aplicar els conceptes i procediments adquirits al llarg de l’etapa sobre un tema determinat.

Nombrosos treballs del nostre centre han rebut prestigiosos guardons (EIDÉA, ARGÓ, Recerca Jove, CEDRO, …)