Estudis

L’institut Premià de Mar pertany a la xarxa pública d’equipaments escolars del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Com a centre educatiu es regeix per la Llei Orgànica d’Educació (LOE) i per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), a partir del seu desplegament normatiu.

L’institut neix de la fusió de dos centres adjacents (Instituts Serra de Marina i Cristòfol Ferrer) el curs 2011-2012, de la qual en resulta un centre d’excepcionals dimensions i l’únic centre de secundària públic a Premià de Mar.

Imparteix ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Superior (CFGS) en modalitat DUAL, Programes de formació i inserció (PFI) i Formació Professional Bàsica (CFFPB). Participa de diversos programes d’innovació pedagògica, dels quals cal destacar-ne l’adscripció a un Pla de Qualitat i Millora (PQiM). El centre també ofereix formació en llengües estrangeres: Anglès, Francès i Alemany.

Els cicles formatius ofereixen pràctiques a empreses (FCT), projectes de mobilitat i mesures flexibilitzadores: servei d’assessorament, servei de reconeixement acadèmic i formació dual.

El centre s’organitza a l’entorn de dos edificis principals: Serra de Marina (SdM) per a l’ESO i Cristòfol Ferrer (CF) per a BATX, CC.FF. i PFI.

Programes de Formació i Inserció:

Formació Professional Bàsica:

Cicles formatius de grau mitjà:

Cicles formatius de grau superior: