Assessorament i reconeixement

Servei d’assessorament

Què és?
Imagen3

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

A qui s’adreça?

Imagen1S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

 

 Tríptic Save

Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral.

Què és?

Imagen3Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional.

 

A qui s’adreça?

Imagen2S’adreça les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
Per a participar-hi han d’acreditar amb l’informe d’assessorament que han rebut aquest servei previ.

Tríptic Save

HORARIS D’ATENCIÓ DELS SERVEIS: Dimarts i dijous des de les 11’30 a les 12’30h