Programa experimental de certificació de llengües estrangeres

L’Institut Premià de Mar ofereix opcions per a certificar el nivell de llengües estrangeres al nostre alumnat. Aquestes certificacions, dins del Marc Comú Europeu de Referència, ens permeten fer una gradació del nivell que tenim en una determinada llengua des de l’A1 (nivell d’inici o bàsic) fins al nivell C2 (usuari avançat/nadiu).

Aquest curs escolar hem estat seleccionats per participar en el programa experimental de certificació de llengües estrangeres impulsat pel Departament d’Educació. La finalitat d’aquest programa és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes als centres, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi, el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

Els nivells d’Anglès que entren dins d’aquest programa són l’Intermedi B1 (antic 3r d’EOI, equivalent a PET de Cambridge o ISE I de Trinity) i l’Intermedi B2 (antic 5è d’EOI, equival a First Certificate o ISE II).

Alternativament pels idiomes Francès i Alemany el centre ofereix la possibilitat d’obtenir certificacions amb DELF scolaire i amb l’Institut Goethe.

Alemany: Francès: