Activitats extraescolars

L’institut admet i promociona dues menes de sortides: les relacionades amb una àrea i les relacionades amb la tutoria. L’educació integral dels alumnes no està basada exclusivament en l’adquisició i interiorització de coneixements que normalment s’adquireixen a l’aula. Les activitats extraescolars i culturals han d’estimular les
inquietuds de l’alumnat, canalitzar-les i reflectir-les en activitats que puguin reforçar la sensibilitat, la creativitat, la integració, la participació, la tolerància, la solidaritat, la comunicació entre ells. A banda de les iniciatives puntuals associades a esdeveniments de caràcter local o mundial (com les diades temàtiques), cada curs programa jornades especials amb activitats fora i dins les aules, activitats sempre relacionades amb la convivència, l’ensenyament o els costums i les tradicions.