Centre formador

L’INS Premià de Mar és centre formador de futurs docents. Cada curs hi passen uns 8 alumnes de mitjana, procedents dels màsters de diverses universitats i diferents disciplines, per exercir les seves pràctiques.
El Departament d’Ensenyament considera fonamental que els futurs mestres i professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L’organització de les pràctiques en centres formadors ha de permetre la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i ha de facilitar l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.
centres_formadors 100Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les universitats per una durada de quatre anys amb possibilitat de renovació.