Secretaria

Horari d’obertura del centre:horari

Edifici Cristòfol Ferrer       8.00 h. a 21.00 h.

Edifici Serra Marina          8.00 h. a 18.00 h.


Horari d’atenció al públic

–  Dilluns, dimecres i dijous

matí de 9 a 13

tarda de 15 a 17

– Dimecres i divendres

matí de 9 a 13

(mes de juliol, tots els matins de 9 a 13h fins el dia 25)