Política de Qualitat

Per a l’ Institut Premià de Mar la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia I estratègia.

L’actuació de l’institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
  • El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

(Revisat el març de 2018)