Formació Professional Bàsica (PPP)

Accés a la preinscripció Obrir
Més informació del CFFPB Electricitat i electrònica Obrir

logoFPB_PPPEl curs 2014-2015 s’ha aplicat a Catalunya una experiència pilot per a la implantació de la Formació Professional Bàsica amb el nom de Programes de Promoció Professional. El nostre centre ha estat un dels 5 centres seleccionats per portar-lo a terme, i impartim un curs per assolir el títol de tècnic/a professional bàsic/a en electricitat i electrònica.

Els cicles de formació professional bàsica duren 2 anys acadèmics i es destinen a persones que no han finalitzat l’ESO i volen seguir els seus estudis cap a la formació professional. Formen part de l’oferta educativa pública, obligatòria i gratuïta, i aspiren a substituïr els antics PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial).

Els cicles de formació professional bàsica garanteixen l’adquisició de les competències bàsiques de llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua catalana, matemàtiques i ciències aplicades a l’aprenentatge en un camp professional. Es fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Per accedir-hi s’ha de tenir un mínim de 15 anys i no superar els 17, la recomanació de l’equip docent de l’ESO, i el consentiment dels tutors legals de l’alumne si aquest no està emancipat. Només excepcionalment s’hi podrà accedir havent cursat 2n d’ESO.

La superació d’un cicle de formació bàsica permet obtenir el títol de Tècnic professional bàsic, com també d’una qualificació de nivell 1 del catàleg nacional de qualificacions professionals. Amb el títol de tècnic professional bàsic es permet l’accés als cicles de grau mitjà i a l’obtenció del graduat d’ESO si es realitza la prova final d’avaluació de l’ESO.
La Unió Europea i la FPB

Els programes relacionats amb la FPB estan cofinançats per la Unió Europea amb la voluntat d’assolir els següents objectius:

  • Reduir l’abandonament escolar prematur, el nombre de persones amb baix rendiment i promoure una educació integradora.
    Millorar les capacitats de les persones treballadores adaptant-les envers activitats amb potencial de creixement i ocupacó, tenint en compte les necessitats de les dones.
  • Aplicar el Marc Nacional de Qualificacions i promoure el reconeixement i l’acreditació de competències professionals facilitant la validació de l’experiència laboral.
  • Reforçar els víncles entre oferta i necessitats del mercat laboral en tots els nivells educatius, millorar l’oferta, qualitat i adequació al mercat laboral de la formació professional i estimular mesures de formació en el lloc de treball com la Formació Professional Dual.

Enllaços: