Mesures Covid-19 IPM. Infografia

Tota la comunitat educativa és coneixedora de les dificultats per entendre els protocols existents i per actuar en conseqüència. Amb aquesta infografia hem intentat resumir el procediment. Us preguem que el seguiu i que en feu difusió.

Alhora, us volem tranquil·litzar quan esdevé un cas de confinament d’una classe. La Xarxa de Vigilància Epidemiològica, depenent del Departament de Salut, pren el control de la situació i, gràcies a la seva experiència, només cal respectar fil per randa les seves instruccions. Són els professionals de la Xarxa els qui determinen si es fan o no proves PCR, a qui, on (en principi al centre) i quan. L’Institut, en coordinació amb el CAP, avisa a les famílies de totes les passes a seguir.

Hem sabut d’un cas positiu en un grup de 2n de Batxillerat aquest cap de setmana, el que ens permetrà posar a prova aquestes mesures. Tothom ha de sentir-se segur, Salut ens ha dit que el risc de contagi és tan baix que només caldrà fer proves als contactes estrets de la persona afectada (grup estable), ni al professorat ni a cap altre/a alumne/a. Aquest grup farà quarantena fins el dia 6 d’octubre inclós.

Vacunacions escolars

Com cada any i coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administra, a través dels equips d’atenció primària, les vacunes als alumnes segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (Ordre SLT/236/2019, de 19 de desembre). La resposta a la pandèmia va provocar que no es poguessin administrar determinades dosis d’algunes vacunes. Per aquest motiu, està previst que es faci durant aquest curs escolar 2020-2021. A la carta adjunta es pot llegir amb detall tota la informació al respecte.

Caldrà que empleneu el formulari adjunt, amb la indicació de si autoritzeu la vacunació del vostre fill o filla, i que el lliureu al tutor o tutora de la classe. Properament us informarem del dia de la vacunació. És imprescindible que aquest dia el vostre fill o filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades, revisar la informació que hi consta i poder, si cal, administrar-li les vacunes necessàries.

És important recordar les mesures de prevenció de la malaltia i seguir les instruccions de l’equip de professionals sanitaris que es desplaçarà al centre. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de vacunes al Canal Salut del Departament de Salut o trucar al telèfon 061 de Salut Respon.

Carta Obrir Autorització en català (només accepta la descàrrega) Obrir Autorització en castellà (només accepta la descàrrega) Obrir

Dossier i presentació reunió famílies 4t ESO 2020-21

Presentació i dossier reunió famílies 3r ESO 2020-21


Acollida de l’alumnat els dies 14 i 21 de setembre

  1. PROCEDIMENT GENERAL:

a) Prèviament al dia d’acollida, l’alumnat haurà rebut un correu electrònic dels seus tutors/es amb informació diversa i l’adscripció als diferents grups. Les reunions informatives amb les famílies es relacionen en el següent enllaç: Obrir

b) L’alumnat arribarà al centre a l’hora convinguda (preferentment de forma individual i sempre respectant les normes de prevenció davant la COVID-19) i accedirà al lloc de rebuda evitant possibles aglomeracions.

c) La mascareta és obligatòria per accedir i/o circular per totes les dependències del recinte escolar.

2. ESO i BATXILLERAT:

L’entrada prevista és la porta de vehicles darrere del gimnàs de l’edifici Serra de Marina, accedint a les pistes esportives on l’alumnat hi trobarà un cartell amb la lletra corresponent al seu grup estable. Aquí el rebrà el seu tutor/a, es passarà llista i, posteriorment, els grups es dirigiran de forma ordenada i esglaonada cap a les seves respectives aules per acabar de rebre tota la informació necessària per encetar el curs.

3. CICLES FORMATIUS, FPB i PFI:

Aquest alumnat, en presentar nombres no tan elevats d’agrupament, seran dirigits directament a la sala d’actes de l’edifici Serra de Marina i, posteriorment, a la seva aula de grup.

4. En acabar les respectives sessions de rebuda, les sortides del centre també es faran de forma ordenada.

GRUP DIA HORA LLOC DE REBUDA
CAFEMN 14 8h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

2n BTX 14 8:30h Pistes Serra de Marina

(accés darrere gimnàs)

1r BTX 14 9h Pistes Serra de Marina

(accés darrere gimnàs)

4t ESO 14 9:30h Pistes Serra de Marina

(accés darrere gimnàs)

3r ESO 14 10h Pistes Serra de Marina

(accés darrere gimnàs)

PFI-FPB 14 10:30h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

2n ESO 14 11:30h Pistes Serra de Marina

(accés darrere gimnàs)

1r ESO 14 12h Pistes Serra de Marina

(accés darrere gimnàs)

1r AUTOMOCIÓ 14 12:15h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

1r

ELECTRICITAT

14 12:45h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

1r-2n

JARDINERIA

14 13:15h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

2n

AUTOMOCIÓ

14 15:30h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

1r-2n

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

14 16h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

2n

ELECTRICITAT

14 16:30h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

1r-2n

ACT. COMERCIALS

14 17h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

CFGS ADMINISTRACIÓ 21 15:30h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

CFGS

MÀRQUETING

21 16:30h Sala d’actes edifici

Serra de Marina

Salut/Escola. Canal Salut. Pla d’Organització del curs

Espai oficial per oferir tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia, amb mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs: Obrir

Carta per a les famílies: Obrir  Annex a la Carta: Obrir

Pla d’Organització per a l’Obertura del Centre: Enllaç al document que prescriptivament ha de funcionar com una gran protocol d’inici de curs en aquestes circumstàncies d’excepcionalitat que vivim: Obrir

Model de declaració responsable: Menors d’edat Obrir Majors d’edat Obrir

Autorització famílies per a realització PCR Obrir