App de comunicats: incidències resoltes i activació la propera setmana

La incidència amb el sistema iOS 11 ha quedat resolta, ara cal que els usuaris que tinguin un IPhone 6 o 7 instal·lin la nova versió de l’app.

L’activació de l’aplicació per a la comunicació de faltes comencarà a fer-se efectiva la propera setmana, de manera esglaonada, tot començant per l’etapa ESO. Les assignacions de places del mes de setembre, amb matrícula viva a l’ESO i nous terminis de matriculació de l’alumnat de post-obligatòria, endarrereixen la confecció de llistes definitives i la seva càrrega al sistema de comunicats.

Les persones que s’hagin descarregat l’aplicació recentment també es veuen afectades per aquest retard, no estan assignats a cap llista i no poden rebre comunicats. De seguida que s’activi el sistema la seva situació es normalitzarà.

Vaga d’estudiants el dia 28

El dijous 28 de setembre s’ha convocat una jornada de vaga per part d’algunes organitzacions sindicals estudiantils. Aquesta vaga ha rebut l’adhesió de bona part de l’alumnat del centre.

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot exercir el dret de vaga. En el cas d’alumnes menors d’edat d’altres cursos, els pares o tutors legals hauran de signar la conformitat que acompanya el full que es repartirà, fent-se responsables de l’absència de l’alumne. Els estudiants majors d’edat poden signar la conformitat per si mateixos. Les faltes d’assistència per aquest motiu es consideren justificades sempre i quan s’hagi seguit el procediment establert.

El professorat atendrà l’alumnat que resti al centre. Els alumnes que no vinguin assumiran no rebre els ensenyaments que es puguin impartir durant la seva absència.

Incidències amb l’app de comunicats amb alguns terminals mòbils

S’ha confirmat que els usuaris que instal·len iOS 11 al seu iPhone 6 o 7 no poden fer clic als botons de l’APP. El nostre proveïdor està demanant l’actualització de les apps, no obstant cal esperar que Apple les aprovi i publiqui, i, amb els problemes del nou sistema, poden ser molt lents. Mentre esperem, s’ha habilitat un accés per tal de poder consultar els missatges via web:

http://www.edugestio.com/app_comunicapp/comunicats.php

Els pares i mares que tinguin aquesta incidència i no es vulguin esperar a l’actualització, han de demanar al centre el codi d’accés que demana l’enllaç. Aquí atendrem les vostres demandes en la mesura de les nostres possibilitats, doncs la solució del problema principal no la podem donar nosaltres, sinó les empreses responsables dels sistemes i terminals.

Si teniu telèfons d’alguna altra marca també ens hauríeu de dir si presenten incidències de funcionament, escrivint-nos i donant-nos les dades del terminal: marca, model, número de telèfon.

Disculpeu les molèsties.

Lliurament de llibres pendents i de les noves comandes

Informem a les famílies de l’arribada dels llibres que, per raons diverses, van restar pendents de les comandes d’estiu (juliol). L’alumnat implicat està rebent l’avís per passar a recollir els llibres a l’hora del pati a la sala de l’AMPA.

Es preveu que les segones comandes (setembre), es lliuraran entre els dies 6 i 7 d’octubre. Acabarem de confirmar els dies, hores i lloc de recollida d’aquest material.