Cicles formatius de grau superior

Requisits d’accés: Complir UNA de les següents condicions:

– Haver superat el batxillerat.
– En cas de no disposar del batxillerat, cal superar una prova d’accés i tenir 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any en que es realiza la prova.
– Tenir 18 anys d’edat o bé complir-los durant l’any en que es realitza la prova i tenir el títol de tècnic/a.