ESO

mesinfo

 

Presentació Portes Obertes 2020:

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa (gratuïta) per a tots els ciutadans i ciutadanes en edat escolar, que s’estén al llarg de quatre anys després de l’etapa d’Educació Primària. L’alumnat comença aquesta etapa als dotze anys i la finalitza als setze.

Proporciona la formació necessària per prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà.

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes han d’incloure una segona llengua estrangera i la cultura clàssica. A tercer curs s’introdueix la matèria optativa d’emprenedoria.

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per comprovar si s’ha aconseguit que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. S’ha de fer en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa.