Coordinació primària-secundària / Acollida

Des del curs 2012-13, els centres de primària i secundària de Premià de Mar treballem en una experiència d’acostament que faciliti la transició de l’alumnat entre les diferents etapes educatives, a més de posar en comú continguts i metodologies integradores. Aquesta experiència es concreta en el funcionament regular del Seminari de Coordinació Prim-Sec i en diverses activitats, com es pot observar a la següent presentació: