L’institut s’afegeix a la celebració del Dia Mundial contra la SIDA

L’Institut Josep Vallverdú, en col·laboració amb l’Oficina Jove de les Garrigues, instal·là, durant l’esbarjo del dia 30 de novembre de 2012, vigília de la celebració del Dia Mundial contra la SIDA, una taula al centre per tal de facilitar a l’alumnat informació al voltant de les malalties de transmissió sexual, de la SIDA i de les formes de prevenir-les. Val a dir que la taula informativa tingué un gran èxit i que es pogueren veure moltíssims llaços vermells entre el professorat i l’alumnat del centre, simbolitzant així la sensibilització existent al voltant d’aquesta greu malaltia.