L’alumnat del cicle d’Olis i vins de l’Institut Josep Vallverdú visita la fàbrica del Grup Borges per conèixer de primera mà el procés d’elaboració de l’oli

Foto Borges 2El passat 25 de març de 2014 els i les alumnes del primer curs del cicle formatiu d’Olis i Vins de l’Institut Josep Vallverdú van visitar el Grup Borges. Aquest cicle s’integra en la formació dual, sent el Grup Borges un dels llocs on els alumnes poden completar els coneixements adquirits durant les classes teòriques realitzant pràctiques remunerades. En aquesta visita, se’ls va explicar el funcionament de la fàbrica, des de que arriben les matèries primes fins que surt l’oli envasat.

En la línia d’olis de llavors el procés comença amb una extracció de l’oli que contenen les llavors per treure un oli cru que ha de ser refinat per poder-lo comercialitzar. El refinat ho integren varies fases com són la neutralització i desgomat, amb l’objectiu de baixar l’acidesa de l’oli i eliminar l’àcid fosfòric; li segueix la fase de la decoloració, en la que es fa amb una filtració per aconseguir el color desitjat; desprès passa la winterització, per solidificar margarines i eliminar-les; i es finalitza amb el procés de desodorització, en el qual s’eliminen possibles olors i gustos desagradables.

En referència als olis d’oliva existeixen dues línies, una per olis verges extra, que són envasats directament i l’altra per olis d’oliva llampant on realitza alguna de les parts del refinat i desprès es realitza un coupatge amb olis verges extra.

Una vegada complert el procés de refinat, i desprès d’haver passat per un rigorós control analític i organolèptic en el seu propi laboratori intern, només queda envasar l’oli quan el client ho demana. Així, depenent del lloc de destí de l’oli, es farà una etiqueta personalitzada amb el seu idioma i les seves normatives.

En Grup Borges compten amb una avançada tecnologia d’envasat mecanitzat, amb inclòs una màquina de fabricació pròpia d’ampolles. En la línia d’envasat, els recipients entren per unes cintes transportadores que els van passant per diferents seccions: bufament d’envasos per eliminar impureses físiques, emplenadors, etiquetatge, mesuradors, bàscules, encaixat d’envasos i col·locació de palets en prestatgeries, fins que arribi el moment d’enviar la comanda.

Per últim remarcar que l´Institut Josep Vallverdú espera poder seguir col·laborant amb Aceites Borges Pont, SAU en la modalitat de Formació Dual durant molts anys i poder establir així sinergies positives per amb dues parts.