L’alumnat de 1r de batxillerat científic visita la depuradora de Les Borges Blanques

depuradora

El dimarts 12 de juny, els alumnes de 1r Batxillerat Científic que cursen l’assignatura de Ciències de la Terra i Medi Ambient, acompanyats per la  professora M. Carme Llobera, varen anar a visitar l’EDAR.

La planta depuradora d’aigües residuals tractarà els abocaments del nucli urbà de les Borges Blanques. La depuradora es troba ubicada al terme municipal de les Borges, aigües avall dels casc urbà i al marge esquerre del riu Salat.

El sistema de clavegueram recull totes les aigües ja siguin domèstiques o industrials, agrupant-les en una canonada final. Aquesta arriba a l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi, on hi ha un programa d’anàlisi sistemàtic de l’aigua afluent, on es valoren les concentracions de matèria orgànica, nutrients, sòlids en suspensió. Existeixen variacions en certs paràmetres físics que afecten a la qualitat de l’aigua afluent a l’EDAR. Són la temperatura, el color i la terbolesa. Cal recordar també les variacions de cabal en funció de l’estacionalitat, la climatologia, etc.

Sense l’existència de les EDARs la qualitat de l’aigua que arribaria al mar tindria un fort impacte en el seu ecosistema.

La Montse Palomes, responsable de l’EDAR de les Borges Blanques, ens va explicar, d’una manera molt entenedora quin era el procés de tractament de l’aigua residual. Hi havia una primera etapa que consistia en fer un pretractament, és a dir, eliminar partícules de major grandària, per exemple, plàstics, pedres….Però l’aigua encara porta substàncies contaminants en dissolució. Aquestes s’eliminaran mitjançant microorganismes que s’alimentaran de la matèria orgànica present en l’aigua amb la presència d’oxigen.

El grup classe es va adonar que l’aigua d’entrada comparada amb l’aigua que sortia de la Depuradora era molt diferent. El problema està en que l’aigua depurada no se li dóna cap utilitat, és llançada al riu.   

Galeria d’imatges

Departament de ciències naturals