STEAMcat

Participem del Programa STEAMcat per tal d’enfortir la cultura científica i el pensament crític de l’alumnat.

El programa ens acompanya en el nostre projecte de millorar la confiança de tot l’alumnat en la seva competència científica, especialment de les noies. Mitjançant les metodologies actives i la recerca, treballada de manera transversal des dels diferents àmbits, l’alumnat desenvolpupa les habilitats de pensament crític i la cultura científica necessaris per comprendre i participar de la societat del coneixement en què vivim.