Treball de recerca

Recerca i ciutadania activa

El Treball de recerca s’emmarca dins del projecte de centre per enfortir la cultura científica i el pensament crític mitjançant la recerca i l’educació en valors, drets humans i ciutadania global. Així, al llarg del Batxillerat, treballem en codocència i de manera globalitzada i interdisciplinària reptes de proposta interna i externa. 

Al Pau Claris incloem el Treball de recerca dins l’horari lectiu de l’alumnat i l’orientem a treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els Drets Humans. Participem al programa Recerca per a la ciutadania global de la Fundació Solidaritat UB. Comptem amb aliances amb altres entitats com el Centre per a la UNESCO de Catalunya i l’Espai Jove Palau Alòs.