FUP 2n

Els projectes FUP (Fem un projecte) de 2n d’ESO són transversals i la finalitat que tenen és la de treballar l’autonomia i el treball en equip.

Mitjançant l’expressió i i la tecnologia digital els alumnes aprenen no sols a ser usuaris competents i crítics, també creadors digitals. Amb la col·laboració dels artistes del programa MUS-E, desenvolupen competències de l’Àmbit personal i social i de l’Àmbit de cultura i valors através de l’art i les eines digitals.

Fem projectes proposats pels docents i projectes més oberts en què l’alumnat, a partir de les seves motivacions i interessos es fa responsable del disseny i la recerca sobre un tema suggerent.

El treball cooperatiu, les metodologies actives a l’aula, la codocència i l’acompanyament personalitzat són estratègies que ens permeten atendre millor la diversitat.